Náš Charity shop a s ním aj naše OZ S nami druhým dnes oslavuje 6. NARODENINY 🍾🎉💐

Chceme sa poďakovať všetkým našim zákazníkom, priaznivcom, priateľom, dobrovoľníkom, spolupracovníkom, podporovateľom, darcom, sponzorom.

Všetkým tým, ktorí nám pomáhali napĺňať náš cieľ a naše poslanie.

Veríme, že nám zachováte vašu priazeň, aby sme mohli naďalej úspešne napĺňať naše ciele, rozdávať pomoc a podporu ľuďom, ktorým naša činnosť prinesie do života radosť, úsmev, šťastie či vytúžený pokoj.

Ďakujeme, že ste a boli s nami! 💞

Tím OZ S nami druhým.