Nový Charity shop Prešov nášho OZ S nami druhým

Nový Charity shop Prešov nášho OZ S nami druhým.

Hlavná 80/vchod z Metodovej. Srdečne pozývame na nákup od 11.10.2023, v čase od 9.30 do 17.00 hod. Tešíme sa na vás!