OBROVSKÉ ĎAKUJEME

Tohto roku až 106 DETÍ nám zverilo svoje priania, List pre Ježiška pod názvom VIANOČNÝ DOBRÝ SKUTOK. 6. ročník 📃🌲❤️

Uverejnili sme postupne v 9. príspevkoch.

Sme vám všetkým nesmierne vďační, že ste sa zapojili, že sa našlo toľko darcov v tejto ťažkej dobe ktorú všetci žijeme.

Ste ÚŽASNÍ! Všetky deti si našli svojich darcov a ani jedno z týchto detí nezostane bez darčeka.

Všetci, ktorí ste sa napísali pod priania ste obdržali do správ adresu, meno vychovávateľky či sociálnej pracovníčky a kontakt na ňu.

V prípade potreby im volajte.

Ďakujeme, že ste s nami! 💞