Chceme sa poďakovať všetkým žiakom, rodičom žiakov, vedeniu školy, učiteľom, všetkým tým, ktorí sa zapojili do zbierky hračiek v ZŠ BERNOLÁKOVA 16 v Košiciach, ktorá je našou partnerskou školou.
Dlhodobo nás táto ZŠ podporuje v našej činnosti tým, že sa aktívne zapájajú do našich zbierok.
Aj dnes sme si boli prevziať veci zo zbierky.
Žiaci 9. ročníka nám pomohli veci naložiť. Zvlášť ďakujeme p. učiteľke Kucikovej ktorá je srdcom týchto aktivít. Ďakujeme všetkým za krásne hračky, detské knižky…atď.
Vážime si vašu snahu, ochotu, empatiu.
Ďakujeme, že ste s nami! 💕