POĎAKOVANIE

Chceme sa týmto poďakovať všetkým darcom. 
 Vám všetkým, ktorí nám pravidelne či jednorázovo posielate peniažky na účet nášho OZ S nami druhým
Vám všetkým, ktorí ste doniesli veci, potraviny, sladkosti, ale aj peniažky vo štvrtky do nášho zberného miesta na Mlynárskej 15, alebo aj do Charity shopu Košice
– ďakujeme MŠ sv. Marka Križina, Košice – Krásna, trieda prípravkárov SOVIČKY. Vyzbierali a doniesli ešte 26 párov ponožiek v rámci kampane PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

Veľmi si to vážime. Ďakujeme, že ste, že nám pomáhate pomáhať, ste s nami, ďakujeme za vašu priazeň, dôveru.