Takže, milé rodinky, od nášho dodávateľa Zeleninová bednička sme dostali info, že už sú bedničky s čerstvým ovocím a zeleninou, 10 kg vrecká zemiakov naložené v aute a už idú k nám do nášho zberného miesta.

My sme v spoločnosti LABAŠ. Kupujeme ešte pre vás prášok.
Od 11.00 do 13.00 hod si ich môžete prísť prevziať.
Zberné miesto, Mlynárska 15, vchod z pravej strany budovy.