Projekt MIKULÁŠ z Charity shopu Košice

Uzatvárame počet mikulášskych balíčkov.
V tomto roku pripravíme pre detičky 115 ks sladkých balíčkov.
Urobíme všetko preto, aby balíčky boli pre deti pripravené včas.