Projekt Vianočné balíky

Tak ako minulý rok, tak aj v tomto roku pripravujeme pre preverené rodiny vianočné balíky na prípravu štedrovečerného menu.

30.11.2018 v Spojenej škole Vojenská na akcii Adventný výchovný koncert odovzdáme p. riaditeľke pre rodiny poukazy, na základe ktorých si u nás v Charity shope Košice na Mlynskej 17 vo dvore, dňa 21.12.2018 v čase od 9:30 do 17.00 hod vyzdvihnú vianočné balíky. Ostatné rodiny ktoré sme zaradili alebo ešte zaradíme do zoznamu príjemcov si ich vyzdvihnú u nás v rovnakom termíne.

Počet vianočných balíkov ešte nie je konečný nakoľko ich nakupujeme z tržieb v Charity shope Košice, ktorý je pre všetkých otvorený.

Ďakujeme, že ste s nami!

Zanechať komentár