ZŠ Bernolákova 16, Košice spolu s p. učiteľkou Kucikovou sa rozhodli zapojiť do našej zbierky.
Veľmi si to vážime a ďakujeme vám za vašu ochotu zúčastniť sa.

 Ďakujeme, že ste s nami!