Ďakujeme!

Chceme sa týmto poďakovať Mgr. Zuzane Lopuchovskej z Lipan okres Prešov, ktorá nám už niekoľkokrát poslala poštou na vlastné náklady krásne veci. Tentokrát topánky pre deti.

Ďakujeme, že ste s nami!