Chceme vás osloviť. Potrebujeme hračky, lopty, farbičky, detské knižky… čo uznáte za vhodné do tomboly pre deti vo veku od 4 do 12 rokov na karneval. Nové ak by bolo možné, poprípade úplne zanovné.
Ak máte záujem zapojiť sa, prispieť, môžete nám ich doniesť do nášho zberného miesta vo štvrtok na Mlynárskej 15 od 14.00 do 18.00 hod, ešte 23.1. a 30.1.2020. Priamo do prevádzky Charity Shopu Košice na Mlynskú 17, od 9:30 do 17.00 hod, do 20.02.2020. Ak sa nám podarí získať viac hračiek vhodných do tomboly, tak počet výhier v tombole zvýšime.
Ďakujeme, že ste s nami! ?