Ukazujem 28 výsledky

Chceme sa týmto veľmi pekne poďakovať všetkým našim priateľom, priaznivcom, darcom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom. Vám všetkým, ktorí ste nám počas roka 2021, ale aj v minulosti, pomáhali napĺňať naše poslanie akýmkoľvek spôsobom.Bez vás by sme to …

Hotovo! Balíky rozdané, obchodík aj naše zberné miesto upratané.Všetky rodiny si prevzali svoje balíky potravinovej pomoci. Užite v zdraví ?Rodinám sme rozdali aj všetky nové ponožky, ktoré sme vyzbierali z kampane PONOŽKOVÝ OKTÓBER. Nech vás všetkých …

Nakúpené MÄSKO a klobásky v Tescu extra Košice.Od 10.00 hod začíname s vydajom balíkov. 

Balíčky na zajtrajší výdaj už máme pripravené.Naše dobrovoľníčky Anička a Monika pracovali ako včeličky.Dokúpili sme 2,5 kg vrecká zemiakov v Tescu extra Košice.Už sa tešíme koľko radosti zajtra rozdáme. ??

Ď A K U J E M E!

Priatelia ste jednoducho úžasní. V mene všetkých rodín, vám patrí veľká vďaka.Dnes ste ukázali svoju ochotu, snahu, solidaritu, pochopenie, rešpekt, úctu, empatiu. Vyzbierali sme množstvo trvanlivých potravín a drogérie, ešte aj sladkostí.Veľmi, naozaj zo ? si to …