Ď A K U J E M E!

Priatelia ste jednoducho úžasní. V mene všetkých rodín, vám patrí veľká vďaka.
Dnes ste ukázali svoju ochotu, snahu, solidaritu, pochopenie, rešpekt, úctu, empatiu. Vyzbierali sme množstvo trvanlivých potravín a drogérie, ešte aj sladkostí.
Veľmi, naozaj zo ♥ si to veľmi vážime.
Všetko prerozdelíme rodinám v stredu k našim vianočným potravinovým balíkom.
Samozrejme ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám prispeli finančne na účet nášho OZ S nami druhým. Peniaze sme použili a ešte použijeme na nákup potravín do vianočných balíkov. (čerstvé mäso a klobásky, zemiaky).
Ďakujeme, že ste s nami!