Počas toho čo sme nakupovali veci do KRABIČKY PRIANIA nám do Charity shopu Košice na Mlynskú 17 vo dvore, doniesli 3 žienky svoje príspevky a dve ešte zo včera.
Veľmi pekne im ďakujeme za príspevky.

Pani Evka Kiščíkova ušila pre najmenších hračky aj pexesá, látkové knižky.
V pondelok pripravíme deťom KRABIČKY PRIANIA a odovzdáme v utorok na Deň detí.
Samozrejme nezabudneme aj na DSS, v ktorej sa starajú o deti a mládež s viacnásobným postihnutím. Časť vyzbieraných vecí im odnesieme, aby deti mohli v rámci terapií tvoriť a rozvíjať svoju manuálnu aj mentálnu zručnosť.
Ďakujeme, že ste s nami!