Vyjadrujeme veľké ĎAKUJEME žiakom 9.A a pani učiteľke Kucikovej z našej partnerskej ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach.
Dievčatá Miška Gallerová a Natália Satmáriová nám dnes do nášho zberného miesta na Mlynárskej 15 prišli odovzdať veci zo zbierky, ktorú naposledy zorganizovali v ZŠ ako deviataci pre naše OZ S nami druhým.
Veľmi si to vážime.
Ďakujeme, že ste s nami!