Poskytli sme ďalšiu individuálnu potravinovú pomoc rodine v núdzi. Ide o mamku s dvoma deťmi, ktorá bude umiestnená do Zariadenia núdzového bývania pre týrané matky s deťmi s utajenou-chránenou adresou. Spolupracujeme s daným zariadením, po dohode so sociálnou pracovníčkou sme poskytli okamžitú potrebnú pomoc nákupom potravín a drogérie v hodnote 63,67 eur.
Užite v zdraví.