Ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej zbierky zapojili. Veľmi si vážime vašu ochotu a snahu pomôcť.
Ďakujeme, že ste s nami! ?