Veľké ĎAKUJEME patrí žiakom, rodičom, p. uč. Plachej a samozrejme vedeniu školy. ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach. Zapojili sa do nami vyhlásenej zbierky na mesiac marec. Vyzbierali hračky, plyšové hračky veľké aj malé, bábiky, autíčka, detské knižky, aj oblečenie či drogériu, detské plienky. Všetko sme už stihli roztriediť. Veľmi si vážime, že ste sa znova zapojili do našej zbierky. Vašu snahu, ochotu, empatiu. Ďakujeme, že ste naďalej spolu s nami! ?