Navštívili nás z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského, študenti z triedy KVARTA spolu s p. triedou učiteľkou Mgr. Polákovou.
Zorganizovali zbierku v triede a doniesli nám drogériu pre naše rodiny.
Veľmi pekne ďakujeme za príspevok, za ochotu pomôcť, zapojiť sa, prispieť. 

Ďakujeme, že ste s nami!