Veľké ĎAKUJEME patrí RODIČOM a ŽIAKOM zo Základná škola, Bernolákova 16, Košice a samozrejme p. učiteľke Kucikovej. V rámci zbierky oblečenia a obuvi pre nás vyzbierali množstvo vecí, ktoré sme si v utorok poobede boli u nich prevziať. Reagovali na náš dopyt po veciach, ktorých sme mali nedostatok. Veľmi, zo ? si vážime vašu snahu, ochotu pomôcť, zapojiť sa. A nie je to po prvýkrát.
Ďakujeme, že ste s nami!