Boli sme si prevziať veci zo zbierky, ktorú pre nás zorganizovali v ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 v Košiciach.

Boli sme si prevziať veci zo zbierky,  ktorú pre nás zorganizovali v ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 v Košiciach. 
Chceme sa týmto veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a prispeli. Samozrejme veľké ďakujeme patrí aj p. učiteľke Štrompovej.
Ďakujeme, že ste s nami!