Milí priatelia, milé rodiny.

Dávame vám do pozornosti verejného poskytovateľa sociálnych služieb – SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE, s ktorou sme nadviazali spoluprácu pri poskytovaní pomoci.

Poskytujú bezplatné sprevádzanie rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením do veku 7 rokov dieťaťa.

Ak spĺňate túto podmienku, v prípade potreby obráťte sa na nich.

Poskytujú terénnu formu intervencie v prirodzenom rodinnom prostredí resp. konzultácie telefonicky či mailom, na území Košického kraja.

Všetky kontakty máte uverejnené na priloženom letáku.

Tešíme sa na spoločnú spoluprácu.