Projekt BEDNIČKA ZDRAVIA ukončený

Projekt BEDNIČKA ZDRAVIA je ukončený. 30-tim vybraným rodinám sme prerozdelili bedničky ovocia a zeleniny, 10 kg vrecko zemiakov a každý dostal aj 4l tekutý prášok.

Ďakujeme nášmu dodávateľovi Zeleninová bednička za prípravu a dovoz. Môžeme iba odporúčať.
Užite v zdraví!
/foto uverejňujeme iba so súhlasom osôb./