Aktualizácia: Všetkých 15 rodín si vo štvrtok prevzalo čerstvé ovocie a zeleninu + 6 kg zemiakov.

Užite v zdraví!

Fotky uverejňujeme len so súhlasom.