Chceme poďakovať Centrum voľného času Košice, p. Mrázovej za darovanie obliečky, uteráky, deky, oblečenie a obuv, hračky, veci z kuchyne. Aj doviezli.

Ďakujeme, že ste s nami! ?