Boli sme jedni z pozvaných na dnešný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ do Psychosociálneho centra Košice.

Na začiatku nás všetkých milo privítal vedúci pracovník Mgr. Soľak. Predstavil nám zloženie, činnosť, funkcie centra. Neskôr sme si mohli pozrieť zrekonštruované priestory konkrétneho zariadenia na Adlerovej ulici v Košiciach.

Klienti centra nám v rámci pracovnej terapie pripravili pohostenie. Prípravu skvelých škvarkovych pagáčov sme mohli vidieť. Neskôr ochutnať. ?

Ďakujeme, za pozvanie a príjemne strávený čas.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. ?