Obrovské ĎAKUJEME patrí všetkým žiakom, rodičom, učiteľom, zvlášť p.u. Kucikovej, a samozrejme vedeniu ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach. Všetkým tým, ktorí sa zapojili. Pripravili pre nás zbierku nádherných hračiek, detských knižiek, školských tašiek… atď, ktorú sme si boli dnes prevziať.

Veľmi si vážime vašu snahu, ochotu pomôcť, prispieť, zapojiť sa. Ste ÚŽASNÍ!

Ďakujeme, že ste s nami! 💕