Chceme sa týmto poďakovať p. Pásztorovej a p. Smrekovej, že zorganizovali pre nás zbierku detského oblečenia, hračiek a knižiek na burze, ktorú pripravili v ZŠ Čaňa.

Zároveň ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierky, ktorú sme si boli dnes prevziať.

Ďakujeme, že ste s nami!