Vo štvrtok poobede zorganizovali v našej partnerskej škole Zš Drábova III na sídlisku KVP, pre naše rodiny, ZEMIAKOVÚ OLYMPIÁDU. Podmienkou bolo vstupné minimálne 1 zemiak.

Boli sme pozvaní ako hostia.

Výťažok z OLYMPIÁDY – čerstvé zemiaky nám boli v závere odovzdané, aby sme ich prerozdelili rodinám v našej evidencii.

Olympiády sa zúčastnilo 8 tried z 1. stupňa ZŠ.

Vládla super veselá atmosféra. Deti súťažili v behu v celých triedach. Ktorá trieda zvládne najrýchlejšie obehnúť celé ihrisko. Do behu sa zapojili aj niektoré pani učiteľky či vychovávateľky. To bolo radosti. Sladká odmena neminula nikoho.

Pre nás bola odmena vo forme zemiakov. Vyzbieralo sa úžasných 36 kg.

Všetkým organizátorom aj súťažiacim sa chceme týmto veľmi pekne poďakovať. Za každý kúsok zemiačika, ktoré si od nás prevezme našich 5 vybraných rodín z nášho zoznamu. Boli ste super!

Ďakujeme, že ste s nami! 💕