Ďakujeme, patrí Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice.
Zorganizovali pre naše OZ S nami druhým zbierku oblečenia, obuvi, hračiek….atď., a dnes do Charity shopu Košice, Hlavná 40 aj doniesli.

Ďakujeme všetkým darcom aj organizátorom zbierky. Ste super. 🩷
Ďakujeme, že ste s nami!