KONEČNÝ POČET VIANOČNÝCH BALÍKOV JE 67 KS

KONEČNÝ POČET VIANOČNÝCH POTRAVINOVÝCH BALÍKOV S INGREDIENCIAMI NA PRÍPRAVU ŠTEDREJ VEČERE je 67 KS.

Rodiny ktoré boli vybrané si pre balíky môžu začať chodiť v piatok 20.12.2019 od 9:30 do 17.00 hod.

Balíky sú dosť ťažké, tak si zabezpečte prosíme niekoho, kto vám pomôže ich odniesť. 

Chceme vás poprosiť, aby ste sa nám už nenahlasovali a ani nežiadali o ďalšie balíky. Z finančného hľadiska nedokážeme nakúpiť ďalšie potraviny do balíkov. My by sme mile radi pripravili aj 100 ks, ak by sme mali na to peniaze. 

Trvanlivé potraviny a drogéria, ktoré sme vyzbierali od individuálnych darcov alebo zo zbierok ktoré organizovali pre nás ZŠ, budú rodinám prerozdelené k našim vianočným balíkom.
Ďakujeme za pochopenie.

Tím OZ S nami druhým