Misionárska návšteva z USA

Dnes nás navštívili dvaja mladí ľudia z USA, ktorí sú dobrovoľníci resp. misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní. Ako sme sa dozvedeli, táto cirkev má zastúpenie po celom svete a vysiela svojich dobrovoľníkov konať a šíriť dobro po svete. Ponúkli nám svoju pomoc v prípade potreby na našich akciách, ale aj tam kde je potrebná mužská sila. Jonathan Clayton je z Washingtonu D. C. a Ryan Anglesey z Utahu.
Mile radi uvítame pomoc mladých ľudí.