Potravinová pomoc

Poskytli sme ďalšiu potravinovú pomoc rodinke s deťmi v núdzi. Mamka po skončení rodičovskej dovolenky je momentálne bez práce, evidovaná na UPSVaR. Otec prišiel o prácu, nie vlastným pričinením. Rodina zostala bez príjmu len s rodinnými prídavkami. Na preklenutie obdobia, pokiaľ dostane výplatu, keďže už 2 dni chodí do novej práce sme urobili rodine nákup čerstvého mäska, ovocie, zeleninu, olej, mlieko, vajíčka, prášok…atď v hodnote 96,87 eur. Užite v zdraví.