Chceme sa poďakovať za príspevok do našej zbierky, pre rodiny, do vianočných potravinových balíkov Kosice International School – KEIS .

Všetkým rodičom a žiakom, učiteľom, ktorí sa podieľali na tejto zbierke.

Dnes sme si boli prevziať potraviny, sladkosti, hračky, detské knižky.

Ďakujeme, že ste s nami! ?