V Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice zorganizovali pre naše OZ S nami druhým zbierku, ktorú nám včera odovzdali do nášho zberného miesta na Mlynárskej 15.

Chceme sa týmto poďakovať všetkým ktorí sa zapojili do zbierky, organizátorom, rodičom a študentom, priateľom školy.

Vážime si vašu snahu a ochotu pomôcť, prispieť, zapojiť sa.

Ďakujeme, že ste s nami! 💕