Milí priatelia, vážení naši priaznivci a podporovatelia.

Rok 2023 je šiestym rokom našej činnosti. Poznáte nás, určite viete čo všetko sme za tie roky urobili, pripravili, poskytli, pomohli. Svoju prácu robíme zo srdca, empatie z osobného presvedčenia.

? Aby sme mohli napredovať, naďalej pomáhať, venovať sa našej činnosti s plným nasadením, jednou z možností je, že nám darujete 2% dane z príjmu zamestnancov, fyzických a právnických osôb, o ktoré sa uchádzame aj v tomto roku za rok 2022.

? Zamestnanci požiadajte svojho zamestnavateľa do konca februára o ročné zúčtovanie príjmu za minulý rok.

Pripojte k nemu tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane z príjmu, kde do kolonky prijemcu napíšete:

S nami druhým, o. z.

IČO: 510 63 891

Tieto tlačivá doručte na príslušný daňový úrad, alebo doneste či doručte k nám. My odnesieme na daňový úrad. Tlačivo vám vieme aj poslať. Napíšte nám. 0917 513 177, snamidruhym@gmail.com.

Ak si podávate daňové priznanie sami zo závislej činnosti, alebo ako SZČO, tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane z príjmu je súčasťou daňového priznania. Tlačivá doručte na príslušný daňový úrad.

? Prosíme, zdieľajte tento príspevok, oslovte zamestnancov, firmy, známych a pomôžte nám vyzbierať peniaze na našu činnosť.

Všetky tlačivá na stiahnutie sú uverejnené na našom webe www.snamidruhym.sk

? Poprípade ak máte záujem, prispejte na náš účet vo Fio banke Košice.

IBAN: SK92 8330 0000 0023 0129 2106.

Každé euro pomôže.

Ďakujeme, že ste s nami! ?