Vážení zamestnanci. Chceme aj vás poprosiť o 2% z dane z príjmu. Stačí vám k tomu niekoľko krokov:

1. Najneskôr do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, aby vám vystavil tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Toto tlačivo doneste k nám do Charity shopu Košice na Mlynskú 17 vo dvore v čase od 9.30 do 17.00 hod. My vám pomôžeme vyplniť tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré máme u nás už pripravené. 

Všetky tlačivá za vás odošleme na príšlušný DÚ. 

3. Ak chcete môžete samozrejme tlačivo Vyhlásenie vyplniť aj sami a odoslať spolu obidve tlačivá na príslušný DÚ. 

Za všetky príspevky vám ďakujeme. Pomôžu nám rozvíjať našu činnosť.
Samozrejme pre fyzické a právnické osoby uvádzame potrebné údaje na vyplnenie do daňového priznania. 

Ďakujeme, že ste s nami!

Zanechať komentár