Aj tento rok prichádza čas kedy môžete venovať 2% z vašej dane z príjmu mimovládnym organizáciám

Aj tento rok prichádza čas kedy môžete venovať 2% z vašej dane z príjmu mimovládnym organizáciám. Jednou z týchto organizácií je aj naše Občianske združenie S nami druhým. Nenechajte svoje 2% z tejto dane štátu. Môžete ich venovať nášmu OZ, ktoré poskytuje všestrannú pomoc a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Našu činnosť už určite poznáte.

Preto vás prosíme: 
Vážení zamestnanci. 
1. Najneskôr do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, aby vám vystavil tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde v dolnej časti uvediete údaje nášho OZ, ktoré sú v hlavičke našej stránky. Nezabudnite podpísať.
3. Najneskôr do 30.4.2020 zašlite obidve tlačivá na príslušný DÚ, alebo ich doneste k nám do Charity shopu Košice na Mlynskú 17. My ich odošleme alebo odnesieme za vás na príšlušný Daňový úrad.

Vážené fyzické a právnické osoby. 
Aj vás chceme poprosiť o vaše 2% dane z príjmu. Poproste svojho účtovníka/účtovníčku, aby naše údaje vyplnila v zadnej časti vášho daňového priznania a mohli ste nám tak darovať finančný príspevok. 

Za všetky príspevky vám všetkým vopred ďakujeme. Sú pre nás zdrojom, ktorý nám pomôže naďalej rozvíjať našu činnosť a podporí naše úsilie pomáhať čo najlepšie.

Ďakujeme, že ste s nami!