Chceme sa poďakovať Janka Pásztorová za organizáciu zbierky, pre naše OZ S nami druhým, v Čani.

Zbierku sme si boli prevziať už po druhýkrát.

Ďakujeme za ochotu, empatiu, snahu.

Samozrejme ĎAKUJEME všetkým, ktorí do zbierky prispeli svojim darom.

Ďakujeme, že ste s nami!