Pripravujeme náš nový Charity shop v meste Prešov

Dostali sme ponuku, ktorá sa neodmieta. Ponúkli nám priestory na prenájom v meste Prešov. Prenajímajú nám priestory Charity shopu Košice, v budove Vítézov dvor, Hlavná 40, Košice. Rozhodli sme sa, že ponuku príjmeme. 🙂

Pripravujeme náš nový Charity shop v meste Prešov. O presnom dátume otvorenia vás budeme informovať.

Už teraz môžeme povedať, že bude kopírovať naše úspešné Charity shopy Košice. Bude voňavý, útulný, so skvelou ponukou pre všetkých, za super ceny.

Pri obchodíku máme aj sklad. Čiže bude zároveň naším zberným miestom.

Chceme sa posunúť ďalej. Dať našej činnosti väčší rozmer. V Humennom máme úžasnú p. Adriánu, ktorá chce s nami spolupracovať a nevie sa dočkať našej pobočky v ich meste.

Budúci rok bude ďalšou výzvou na ktorú sa už teraz tešíme /príprava začala