ĎAKUJEME vyslovujeme všetkým tým ktorí sa zapojili.

✨️Do zbierky potravín a šatstva, hračiek sa zapojili zamestnanci UPSVaR Košice.
✨️Šatstvo zbierali členovia SZZP /Slovenský zväz zdravotne postihnutých/ Poproč.
✨️Potraviny a hračky vyzbierali aj farníci pri kostole Všetkých svätých v Poproči.

Včera sme si boli prevziať zbierku.

Ďakujeme, že ste s nami! 💕