Ďakujeme aj Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice . Dnes nám doviezli zbierku ktorú zorganizovali pre naše OZ S nami druhým. Potraviny, hračky, oblečenie, obuv…

Ďakujeme za vašu opätovnú snahu pomôcť, zapojiť sa.

Ďakujeme, že ste s nami! 💕