🌟 O D O V Z D A N É ! 🌟

Všetkých 60 rodín si dnes od nás prevzalo potraviny, drogériu a nové ponožky,

v rámci nášho projektu VIANOČNÉ BALÍKY 2023.

Užite v zdraví.