Darovacie poukazy pre rodiny pripravené

Darovacie poukazy pre rodinky s deťmi so zdravotným znevýhodnením v zlej sociálnej situácii, ktoré navštevujú Spojenú školu Vojenská v Košiciach pripravíme spolu 39 balíkov.

Ďalšie balíky pripravíme pre preverené rodiny, s ktorými pracujú terénne sociálne pracovníčky z UPSVaR a nami preverené rodiny.
Finálny počet balíkov budeme vedieť posledný týždeň pred Vianocami.

Všetky vianočné balíky budú nakúpené z tržieb v Charity shope Košice na Mlynskej 17 vo dvore. 

Zanechať komentár