Ďakujeme za stravné lístky a hotovosť na ktorú sa vyzbierali zamestnanci súdu a sudcovia v Košiciach

Zažili sme obrovské prekvapenie.
Navštívili nás zamestnankyne kancelárie Ústavného súdu, Hlavná 110, Košice.
Doniesli nám stravné lístky a hotovosť v celkovej hodnote 998,50 eur. 
Na túto úžasnú sumu sa vyzbierali zamestnanci súdu a sudcovia. 
Vyjadrujeme týmto obrovské poďakovanie vám všetkým ktorí ste sa zapojili, rozhodli dať si tú námahu, prispieť nám takouto úžasnou sumou, za dôveru. Sme nesmierne šťastní a zároveň dojatí. 

**** ĎAKUJEME! ****

V pláne sme mali prípravu 47 kusov potravinových vianočných balíkov
s ingredienciami na prípravu štedrej večere.
Po tomto úžasnom príspevku už dokážeme všetky potrebné potraviny nakúpiť a ešte aj navýšiť počet vianočných balíkov. ?