Aj tento rok sa milí naši priatelia uchádzame o vaše 2% dane z príjmu.

Nenechajte ich len tak. Stačí nás v daňovom priznaní uviesť ako príjemcu. Vaše 2% z dane z príjmu tak darujete nášmu OZ S nami druhým. Pomôžete nám rozvíjať našu činnosť.

Ďakujeme.
IČO: 510 63 891
S nami druhým, o.z.