Registrácia 2% z dane

Dňa 20. novembra sme sa zaregistrovali ako uchádzač o 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb za rok 2020.

Aj keď v súčasnosti je ťažká doba, predsa len tí, ktorí ste zamestnaní, ale aj fyzické a právnické osoby, budete nám môcť venovať 2% z dane z príjmu.

Nenechajte svoje 2% z tejto dane prepadnúť.
Venujte ich nášmu OZ S nami druhým, ktoré poskytuje všestrannú pomoc a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Našu činnosť už určite poznáte.
Všetky vaše príspevky sú pre nás zdrojom, ktorý nám pomôže naďalej rozvíjať našu činnosť a podporí naše úsilie pomáhať čo najlepšie.

Príspevok, odkedy nám budete môcť darovať 2% z dane z príjmu uverejníme včas, spolu so všetkými potrebnými inštrukciami a tlačivami na stiahnutie.

Ďakujeme, že ste s nami! ?