Ďakujeme za zbierku hračiek, ktorú nám priniesli a odovzdali z Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice.
Ďakujeme, že ste s nami!